Faq

Algemeen

Waarom moet ik afval scheiden als het ook achteraf gedaan kan worden (nascheiding)?

Het afval wat achteraf gescheiden wordt, is van veel slechtere kwaliteit (vervuild) en kan daarom minder goed als grondstof voor nieuwe waardevolle producten worden. Voor meer informatie lees hier.

Wat houdt 75% afvalscheiding in?

Dit betekent dat we 75% van het huishoudelijk afval hergebruiken of recyclen. Met andere woorden: iedere inwoner houdt nog maar 130 kilo restafval per jaar over. In onze gemeente is dat nu 205 kilo per inwoner. Dat komt neer op 58% afvalscheiding. U kunt helpen om de 75% afvalscheiding te bereiken. Want afval apart, daar maken we samen meer van! 


 

Waarom moet ik meer afval apart houden?

Gemiddeld gooit een inwoner van de gemeente Ede 205 kilo afval in de restafvalkliko. 149 kilogram hoort daar niet in thuis (in volumeprocenten is dit 95,6%). Dit afval kunt u apart houden. Het afval kan dienen als grondstof voor nieuwe producten. U hoeft hierdoor minder vaak de restafvalkliko of de (ondergrondse) restafvalcontainer te gebruiken. Dit is beter voor het milieu én uw portemonnee.

Wat zijn de voordelen van meer afval apart?

1.we sparen daarmee grondstoffen

2.het is goedkoper, papier levert bijvoorbeeld geld op terwijl restafval verbranden geld kost. Met het 'betalen per keer' per 1 januari 2018 merkt u dit ook in uw portemonee. Wie minder restafval aanbiedt, betaalt minder.

3.het levert werkgelegenheid in leerwerktrajecten: het sorteren van textiel en het demonteren van elektrische apparaten gebeurt in Ede bij So Grade en Road2work

4.het draagt bij aan een circulaire economie

5.het draagt bij aan het beperken van de CO₂- uitstoot

 

Waarom moet ik afval apart houden. Het komt toch allemaal weer op één hoop terecht.

Het afval dat Edenaren aanbieden, voert ACV per soort af naar recyclebedrijven. Deze bedrijven maken er nieuwe producten van. Het is dus beter voor het milieu om het afval goed apart te houden. Financieel is meer afval apart ook aantrekkelijk: papier, plastic en blik leveren geld op. Het verbranden van restafval kost geld. Als het lukt om het afval apart te verzamelen, hoeft er minder verbrand te worden en gaan de kosten voor alle inwoners omlaag.

 

Wat zijn de kosten en opbrengsten van afval?

 • restafval verbranden kost € 113,00 per ton
 • groente-,fruit- en tuinafval inclusief etensresten (gft+e) verwerking/vergisting € 22,50 per ton
 • oud papier levert € 85,- per ton op
 • glas levert € 14,90 per ton op
 • plastic levert € 400,- per ton op
 • textiel marktprijs varieert tussen € 200 en € 400 per ton

Alle kosten en opbrengsten verwerken we in de afvalstoffenheffing die u betaalt. De afvalstoffenheffing is een gesloten systeem. Dit betekent dat we geen geld kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan afval. Eventuele inkomsten gebruiken we altijd ten gunste van de afvalinzameling.

Betalen per keer (restafval)

Betalen per keer voor restafval. Wat is dat precies?

In gemeente Ede bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen.

 • - U betaalt een vast tarief dat voor ieder huishouden hetzelfde is.
 • - Voor restafval betaalt u een bedrag per keer dat u restafval aanbiedt. Dat is voor elke keer (dus niet op gewicht!) dat u de restafvalkliko aan de weg zet.  Of, als u in flat of appartement woont, per keer dat u een afvalzak in de (ondergrondse) restafvalcontainer gooit. 

Een chip in de restafvalkliko houdt het aantal aanbiedingen bij.  Woont u in flat of appartement, dan houdt uw afvalpas bij hoe vaak u de (ondergrondse) restafvalcontainer opent. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u heeft, hoe minder vaak u restafval aanbiedt, hoe minder u betaalt. Dat is wel zo eerlijk.

Voor meer informatie over de hoogte van de tarieven check de pagina 'Betalen per keer'.

Wanneer wordt het aanbieden van restafval afgerekend?

Een aanslag van het verlaagde vaste tarief wordt in begin 2018 verstuurd. Het aantal aanbiedingen van restafval verrekenen wij achteraf, dus begin 2019.

Ik woon in flat/appartement/beneden- of bovenwoning. Hoe werkt dan het betalen per keer?

Per 1 januari 2018 betaalt u een vast bedrag voor het ophalen van afval (de afvalstoffenheffing) dat voor alle huishoudens gelijk is. Daarbovenop betaalt u per keer (dus niet op gewicht!) dat u gebruikmaakt van de (ondergrondse) restafvalcontainer, die u opent met uw afvalpas. Uw afvalpas houdt bij hoe vaak u een afvalzak in de (ondergrondse) restafvalcontainer gooit. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u heeft, hoe minder vaak u een zak hoeft weg te gooien, hoe minder u betaalt.

In andere gemeenten met 'betalen per keer' voor restafval gooien hoogbouwbewoners gemiddeld eens per anderhalve week een zak met restafval weg in de (ondergrondse) restafvalcontainer. 


Voor meer informatie over de hoogte van de tarieven check de pagina 'Betalen per keer'.

Wat is restafval?

Restafval is het afval dat u overhoudt nadat u al het recyclebare afval (ook wel herbruikbare grondstof genoemd) gescheiden hebt ingeleverd, bijvoorbeeld via een kliko, pmd-zak, op het afvalbrengstation of in de glas- of textielbak. 

Herbruikbare grondstoffen zijn bijvoorbeeld oud papier, glas, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd-afval), groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten (gft), textiel, kringloopgoederen, grofvuil, frituurvet, hout, bouw- en sloopafval, elektrische apparaten, klein chemisch afval (KCA) etcetera.

Voorbeelden van restafval: asbakresten, vuil papier, vuil textiel, kattenbakkorrels zonder milieukeurmerk, kauwgom en volle stofzuigerzakken.

Nog meer voorbeelden van restafval

 • (Papieren) inleggers met uitwerpselen
 • As
 • Bakpapier
 • Billendoekjes (baby)
 • Cd's
 • Chipszak
 • Draadjes
 • Elastiekjes
 • Gloeilamp
 • Hydrogel borstpads
 • Kaaskorst
 • Kauwgom
 • Keukenpapier (met niet-organisch materiaal zoals motorolie)
 • Koffieverpakking met aluminiumlaagje
 • Lint (versiering bij inpakken cadeau’s)
 • Medicijnverpakking (blister)
 • Oase
 • Papier om roomboter/margarine
 • Papieren zakdoeken/tissues
 • Pasjes (oude van ANWB bijvoorbeeld)
 • Plakgum
 • Pleisters
 • Rubberen laars (onbruikbaar/kapot)
 • Scheermesjes
 • Scheurzakjes met binnenkant van aluminium (bijvoorbeeld Honig/Maggi)
 • Schil van de kaas
 • Schuurspons (gebruikt)
 • Servies (kapot)
 • Sluiting broodzak (breed, wit met ijzerdraad)
 • Spelden
 • Stickervel
 • Stof uit filter van wasdroger
 • Stofzuigerzak (+inhoud)
 • Verband
 • Vuurwerkafval
 • Wattenschijfjes

Betaal ik evenveel voor een kleine restafvalkliko als voor een grote restafvalkliko?

Er zijn verschillende tarieven voor een grote en een kleine restafvalkliko. Voor meer informatie over de hoogte van de tarieven check de pagina 'Betalen per keer'.

 

 

Hoeveel betaal ik per keer voor restafval?

Zie pagina 'Betalen per keer'.

Ben ik met betalen per keer voor restafval duurder uit dan de huidige afvalstoffenheffing?

Dat hangt af van hoe vaak u afval aanbiedt. Het betalen per keer voor restafval is een eerlijk systeem van berekenen van de afvalstoffenheffing. Als u goed scheidt en weinig aanbiedt bent u goedkoper uit dan wanneer u vaker aanbiedt.

Gemiddeld genomen is het systeem goedkoper dan het oude systeem met een vast tarief omdat mensen beter afval gaan scheiden.  Dat blijkt uit de ervaring van andere gemeenten die al langer met dit systeem werken. In deze 'betalen per keer' gemeenten zetten inwoners de restafvalkliko gemiddeld 9 keer per jaar aan de weg en gooien hoogbouwbewoners gemiddeld eens per anderhalve week een zak met restafval weg. 

Een voorbeeld dichtbij huis: in gemeente Veenendaal is 75% van de huishoudens goedkoper uit sinds de invoering van 'betalen per keer' voor restafval per 1-1-2016.

Het betalen per keer voor restafval is onredelijk voor éénpersoonshuishoudens.

Tot en met 2017 waren er tarieven voor eenpersoonhuishoudens en meerpersoonhuishoudens. Deze tarieven waren niet gebaseerd op de hoeveelheid restafval. In 2018 is het vast tarief is voor ieder huishouden hetzelfde. Het variabele tarief is gebaseerd op het aantal keer dat restafval wordt aangeboden.In gemeente Renkum en Veenendaal zien we dat meerpersoonshuishoudens hun restafvalkliko gemiddeld 9 keer per jaar aanbieden. Eenpersoonshuishoudens komen waarschijnlijk niet aan die 9 keer omdat zij in verhouding minder afval hebben.  
Indien gewenst kunt u er ook voor kiezen om uw restafvalkliko in te leveren en het restafval weg te brengen naar een ondergrondse container. Op die manier kunt u vaker restafval aanbieden (ten opzichte van een kliko). 

Waarom ontvang ik geen volledige kwijtschelding meer van afvalkosten per 1-1-2018?

Ook huishoudens die in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding kunnen niet ongelimiteerd restafval weggooien. Net als andere huishoudens zullen ook zij met afvalscheiden aan de slag gaan. Dan zal de maximale kwijtschelding voldoende zijn.

Betaal ik evenveel voor een 30 liter pedaalemmerzak en een 60 liter vuilniszak?

Voor meer informatie over de hoogte van de tarieven check de pagina 'Betalen per keer'.

Ik heb om medische redenen veel afval (stoma, incontinentie, CAPD), ben ik daardoor duurder uit?

Als u om medische redenen veel afval heeft (incontinentie, stomamateriaal, nierdialysemateriaal, CAPD-afval, infuuszakken en/of hulpmiddelen voor sondevoeding), kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming afvalstoffenheffing chronisch zieken.

Ik heb veel luierafval, ben ik daardoor duurder uit?

Voor luierafval komen speciale inleverpunten. Er zijn er al 10.  Bekijk de overzichtslijst.  

Betaal ik straks ook voor het aanbieden van herbruikbaar afval zoals pmd-afval, gft+e of papier?

Per 1 januari 2018 betaalt u voor het aanbieden van restafval. Het aanbieden van herbruikbaar afval zoals gft+e, pmd-afval en papier blijft gratis.

Waarom is er een apart tarief voor flats met 5 of meer woonlagen?

Bij grote hoogbouwcomplexen (5 of meer woonetages) wordt gft (groente- fruitafval en etensresten) niet ingezameld omdat het moeilijk te organiseren is om goede gf(t) te krijgen. Deze huishoudens brengen het gft+e weg met het restafval en betalen alleen voor het restafval. Het tarief voor restafval aanbieden is voor deze huishoudens 15% lager. Zie pagina 'Tarieven'. Kleinere hoogbouwcomplexen kunnen een gft voorziening aanvragen. Voor meer informatie en aanvragen zie elders op deze website: www.meerafvalapart.nl/hoogbouw.

Hoe kom ik in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing?

Huishoudens een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. De maximale kwijtschelding is € 249,-. Aanbiedingen daarboven betaalt u zelf. Op deze manier geldt ook voor u dat hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u heeft, hoe minder vaak u restafval aanbiedt, hoe minder u betaalt. 

Komt er een slot op mijn restafvalkliko zodat niemand anders er afval in kan gooien?

De gedachte is dat u uw kliko pas aan straat zet wanneer deze vol is. U heeft dan al de keuze gemaakt om voor deze aanbieding te betalen. Als iemand anders dan afval in uw kliko gooit, heeft dit geen invloed op het door u te betalen bedrag. Wij wegen het afval immers niet. 

Wilt u toch een slot op uw kliko bijvoorbeeld omdat u geen tuin heeft en uw kliko’s voor uw woning aan de openbare weg staan? Dan raden wij u het slot op de afbeelding aan. Dit slot kunt u online bestellen via http://www.biofilterdeksel.nl/a-35827181/klikoslot-tweewieler/slot-kliko/. Let op: zorg dat u de kliko op de inzameldag zonder slot aan de weg zet om te laten legen.

Het gebruik van een kantelslot op de nieuwe restafvalkliko raden wij af. De ervaring leert dat dergelijke sloten moeilijk openen als er vuil tussen zit of als het vriest. Hiermee loopt u om twee redenen een risico: a) u blijft met uw afval zitten en b) wij registreren een legingsbeurt waarvoor u betaalt). Heeft u in het verleden bij ACV en de gemeente een kantelslot aangeschaft, stuur dan een e-mail naar ede@acv-groep.nl voor een 'oplossing op maat'. 

Leidt ‘betalen per keer’ tot veel dumpingen en zwerfafval?

Hoe beter de bewoners zich houden aan de aanbiedregels voor afval hoe minder dit leidt tot zwerfvuil. Dit is uiteraard iets waar gemeente en ACV op letten. Daarom zetten we al vanaf januari 2017 schone buurt coaches in die in gesprek gaan met inwoners. Ook zetten we extra toezicht in. Indien nodig kunnen de BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) boetes uitdelen. Met uw inzet en die van de schone buurt coaches en BOA's zorgen we ervoor dat uw buurt netjes en schoon blijft én dat we met elkaar het afval beter apart houden. Gelukkig willen de meeste mensen het gewoon goed doen en storen de meeste mensen zich ontzettend aan rondslingerend afval.

Ik ruim zwerfafval op in mijn buurt. Moet ik straks betalen voor het zwerfafval wat ik ingezameld heb?

Fijn dat u meehelpt uw buurt schoner te houden. Heeft u zich al aangesloten bij de Schone Helden van gemeente Ede? Dan ontvangt u gratis materiaal om schoon te maken. Bijvoorbeeld een grijper, afvalzakken of handschoen. Ook is er dan een regeling dat het zwerfafval bij u opgehaald wordt. 
Voor meer informatie over aanmelding als Schone Held en het ophalen van zwerfafval zie www.ede.nl/schonehelden

Let op, heeft u vermoeden van illegale dump van afval, neem dan contact op met de afdeling Toezicht van de gemeente Ede via telefoon 0318 680 132 of via www.ede.nl/melding.

Wat gebeurt er als mensen afval in de verkeerde kliko doen?

Daardoor kan het recyclebedrijf grondstoffen niet of minder goed recyclen. Dat is jammer en daarom controleren we hierop. Op het dumpen van afval of moedwillig verkeerd aanbieden staat een boete van € 90. Check bij twijfel het 'AfvalABC' op www.mijnafvalwijzer.nl of de app 'Afvalwijzer' (beschikbaar voor iPad, iPhone, Android- en Windowsphone). Zo voorkomt u het verkeerd aanbieden van afval.

Wat als de buurman afval in mijn kliko stopt?

De gedachte is dat u uw kliko pas aan de straat zet, wanneer deze vol is. U heeft dan al de keuze gemaakt om voor deze aanbieding te betalen. Als iemand anders dan afval in uw kliko gooit, heeft dit geen invloed op het door u te betalen bedrag. Wij wegen het afval immers niet. 

Gaat het brengen van afval naar het afvalbrengstation ook geld kosten?

Het aanbieden van afval op het afvalbrengstation blijft in 2017 hetzelfde Net zoals nu krijgt u aan het begin van elk jaar een aantal punten op uw afvalpas. Met deze punten kunt u bepaalde hoeveelheden van bepaald afval gratis bij het afvalbrengstation aanbieden. Voor sommige afvalsoorten schrijven wij geen punten af. Meer informatie vindt u op de website van ACV.

Wat gebeurt er als de gemeente met het 'betalen per keer' voor restafval meer afvalstoffenheffing ontvangt dan van tevoren begroot?

De afvalbegroting is een besloten begroting. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing moet worden besteed aan inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en deels reiniging. Meer- of minderopbrengsten van de afvalstoffenheffing worden opgevangen door een egalisatiereserve. Dit reserve voorkomt dat de tarieven ieder jaar moeten worden gewijzigd. Bij veel overschotten op de afvalbegroting zal bekeken worden of de 'betalen per keer' tarieven voor restafval verlaagd kunnen worden.

 

 

 

Nieuwe kliko's

Wat betekent de afkorting pmd-afval?

Pmd-afval staat voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Voor meer uitleg wat wel en wat niet pmd-afval is zie de website van ACV.

Wat mag er wel of niet in de pmd-kliko?

Pmd-afval staat voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Dat mag allemaal in deze kliko. Voor meer uitleg zie de website van ACV.

Wat gebeurt er met mijn pmd-afval?

Een sorteermachine sorteert de plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd-afval). Van oud plastic maken we bijvoorbeeld nieuwe plastic flessen, speelgoed, slaapzakken en mobieltjes. Van oud blik maken we nieuw blik. Van drinkpakken maken we nieuwe kartonnen dozen, behang, tissues en wc-papier. Benieuwd hoe het sorteren van pmd-afval in z'n werk gaat? Bekijk het filmpje hieronder van het pmd-sorteerbedrijf.

 

 

Kan ik twee kliko's voor pmd-afval krijgen?

Ja, dat kan. Geef dit uiterlijk 16 oktober door via www.mijnkliko.nl. Om de bestelling te voltooien heeft u de bestelcode nodig. Deze code staat in de brief 'extra klikowisselmoment' die u in de laatste week van september of de eerste week van oktober heeft ontvangen

Waarom is er geen klein formaat pmd-kliko beschikbaar (140 liter)?

Voor pmd-afval heeft iedereen een kliko van 240 liter. Er is geen mogelijkheid om een 140 liter pmd-kliko aan te vragen. Als u goed scheidt, merkt u dat u veel pmd-afval heeft. Bijna tweederde van al uw huishoudelijk afval bestaat uit pmd-afval! De verwachting is dat de hoeveelheid pmd-afval in de toekomst alleen maar toeneemt (mogelijke afschaffing statiegeld). Daarnaast leert de ervaring uit andere ACV-gemeenten dat bij het eens per drie weken legen van de pmd-kliko een 240 liter kliko nodig is omdat pmd-afval veel ruimte in de kliko in beslag neemt (volumineus). Bovendien loopt u met een 140 liter pmd-kliko het risico dat materiaal klem gaat zitten waardoor het legen van de kliko mislukt.

Kan ik alsnog een ander formaat kliko krijgen voor restafval, gft+e of papier?

Laagbouwhuishoudens konden uiterlijk 16 oktober 2017 doorgeven dat zij nog eenmaal gratis hun kliko's voor gft+e, papier en restafval wilden omruilen voor het andere formaat. 

Vanaf 1-1-2018 is het weer mogelijk om bij ACV kliko's te wisselen. Een klikowissel of extra kliko kost dan 30 euro (dit geldt voor alle afvalsoorten).  Vraagt u een klikowissel aan binnen 3 maanden na verhuizing? Dan is de wissel gratis (kopie huur- of koopovereenkomst vereist). 

 

Mag ik zakken gebruiken in de pmd-kliko?

De pmd-zak werd tot nu toe breed verspreid in de gemeente omdat het een inzamelmiddel was net als een kliko of een ondergrondse container. Inmiddels hebben alle laagbouwhuishoudens een kliko gekregen voor hun pmd-afval. Wij adviseren u het pmd-afval los in de kliko te gooien of in een doorzichtige zak. Zo kunnen de inzamelaars en sorteerders zien of de zak/bak alleen pmd-afval bevat. Als er ander afval bij het pmd-afval zit, levert dit problemen op bij de recycling.

Voor hoogbouwbewoners blijven de pmd-zakken beschikbaar.  Pmd-zakken kunnen zij ophalen op het gemeentehuis in Ede (balie Publiekszaken) of op het afvalbrengstation aan de Neonstraat in Ede. Vereniging van Eigenaren (VvE's), bewonerscommissies en grofvuilcommissies kunnen ook met ACV contact opnemen voor het leveren van pmd-zakken aan hun mede-eigenaars/medebewoners. 

Kan ik voor mijn restafval ook gebruik maken van een (ondergrondse) restafvalcontainer en waar staan deze?

Heeft u een perceel kleiner dan 150 m2 of geen tuin? Dan is het mogelijk om uw restafvalkliko in te leveren en over te stappen naar een (ondergrondse) restafvalcontainer. Op deze manier houdt u hetzelfde aantal kliko's in uw tuin. Met uw afvalpas opent u de (ondergrondse) restafvalcontainer. Is er geen verzamelcontainer op loopafstand (maximaal 200 meter)? Bij voldoende belangstelling (70 huishoudens) plaatsen wij een nieuwe (ondergrondse) restafvalcontainer in uw buurt. Heeft u interesse in het gebruik van een (ondergrondse) restafvalcontainer? Stuur een e-mail naar ede@acv-groep.nl.

 

Wat zijn de afmetingen van een 140 en 240 liter kliko?

De afmetingen van een kliko van 140 liter zijn 107,5 x 50,5 x 55,5 cm (h x b x d). Een kliko van 240 liter heeft afmetingen van 110 x 58 x 74 cm (h x b x d).

Mag ik zakken gebruiken in mijn restafvalkliko?

In uw restafvalkliko mag u gerust plastic zakken of vuilniszakken gebruiken. Bedenk wel dat er meer afval in uw kliko past als u géén grote vuilniszakken gebruikt. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat vanuit milieuoogpunt het beste is om helemaal geen zakken in de kliko te gebruiken.

Nieuwe inzameldagen

Hoe vaak leegt ACV de kliko's?

ACV leegt uw papier-, pmd- en restafvalkliko eens per drie weken. De kliko voor groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten (gft+e) leegt ACV tweewekelijks in verband met eventuele stankoverlast.

Houd de online afvalkalender www.mijnafvalwijzer.nl en de app 'Afvalwijzer' in de gaten (beschikbaar voor iPad, iPhone, Windows- en Androidphone).

ACV leegt de restafvalkliko eens per drie weken, dat is toch veel te weinig?

Als u herbruikbaar afval zoals zoals papier, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd-afval), textiel, glas en groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten (gft+e) apart verzamelt, houdt u nog maar weinig restafval over. De ervaring uit andere gemeenten leert dat u met een 140 liter restafvalkliko makkelijk uit kunt komen. Het gemiddeld aantal aanbiedingen varieert in die gemeenten tussen de 8 en 13 keer per jaar. In de gemeente Ede kunt u de restafvalkliko 17 keer per jaar laten legen. U kiest zelf of u van al deze 17 momenten gebruikmaakt.

Waar kan ik mijn inzameldagen bekijken?

U kunt uw inzameldagen bekijken op de online afvalkalender www.mijnafvalwijzer.nl of de app ‘Afvalwijzer’ (beschikbaar voor iPad, iPhone, Android- en Windowsphone). Via de website en de app kunt u ook instellen dat u een herinnering krijgt aan de inzameldag.

Gaan de restafvalkliko niet stinken of ongedierte aantrekken als ACV deze eens per drie weken leegt?

1.Groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten (gft+e) geeft de meeste stank. Dit afval blijft ACV eens per twee weken inzamelen via de kliko voor gft.

2.Bepaald afval kan overlast geven, zoals luiers en incontinentiemateriaal. Door dit in een plastic zak dicht te knopen kan u overlast beperken.

3. Plaats de kliko uit de zon.

4. Bij andere gemeenten blijkt het eens per 3 weken legen van de restafvalkliko weinig problemen te geven.

Flat/appartement/beneden- of bovenwoning

Waar kan ik de pmd-zakken krijgen?

Pmd-zakken kunt u ophalen op het gemeentehuis in Ede (balie Publiekszaken) of op het afvalbrengstation aan de Neonstraat in Ede. Vereniging van Eigenaren (VvE's), bewonerscommissies en grofvuilcommissies kunnen ook met ACV contact opnemen voor het leveren van pmd-zakken aan hun mede-eigenaars/medebewoners. 

Wat verstaan jullie onder hoogbouw?

Onder hoogbouw verstaan wij  bewoners van flats, appartementen, beneden- en bovenwoningen. Al deze bewoners gaan voor hun restafval gebruik maken van een ondergrondse container.

Ik woon in flat/appartement/beneden- of bovenwoning. Hoe kan ik pmd-afval, papier en gf+e-afval inleveren?

Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd-afval) apart houden

 1. Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken kunt u elke donderdag in de speciale oranje pmd-inzamelzakken aan de weg zetten. ACV haalt deze dan op. Zet de zakken zichtbaar en zo dicht mogelijk bij de openbare weg neer. 
  De speciale oranje pmd-inzamelzakken kunt u ophalen op het gemeentehuis in Ede (balie Publiekszaken) of op het afvalbrengstation aan de Neonstraat in Ede. Vereniging van Eigenaren (VvE's), bewonerscommissies en grofvuilcommissies kunnen ook met ACV contact opnemen voor het leveren van pmd-zakken aan hun mede-eigenaars/medebewoners.
 2. Wilt u voor uw pmd-afval liever een kliko net zoals laagbouwwoningen? Dit kan. Voorwaarde is wel dat alle bewoners uit het hele complex hieraan meedoen om verwarring van twee systemen (zakken en kliko's) te voorkomen.  U bent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen in een berging, stalling of binnentuin en voor het eens in de drie weken aan de weg zetten van de pmd-kliko op dezelfde dag als laagbouwwoningen. Voor meer informatie en aanvragen, neem u contact op met ACV via ede@acv-groep.nl of bel naar (0318) 648 160.

 

Groente- en fruitafval en etensresten (gf+e) apart houden

 1. Meerdere appartementencomplexen maken al gebruik van kliko’s. Is er een berging, stalling of binnentuin en woont u in een laag hoogbouwcomplex (maximaal 4 woonetages)? Dan kunt u alleen of samen met een aantal medebewoners een gf(t)+e-kliko aanvragen.  U bent zelf verantwoordelijk voor het eens in de twee weken aan de weg zetten van de gf(t)+e-kliko op dezelfde dag als laagbouwwoningen. Voor meer informatie en aanvragen, neem u contact op met ACV via ede@acv-groep.nl of bel naar (0318) 648 160.
 2. Is er geen plek voor kliko’s? Dan kunnen VvE’s en bewonerscommissies voor hun medebewoners een bovengrondse verzamelcontainer voor gf+e aanvragen (240 liter). Deze container staat buiten en openen de bewoners met hun afvalpas. Is er geen VvE of bewonerscommissie, dan kunnen bewoners deze container zelf aanvragen samen met anderen. Aan de aanvraag zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  -Voor de verzamelcontainer geldt dat wij deze alleen plaatsen bij lage hoogbouwcomplexen (maximaal 4 woonetages). Van deze complexen geeft minimaal 50% van de bewoners aan mee te willen doen (met een minimum aantal deelnemende huishoudens van 20). Alleen de bewoners die mee willen doen, krijgen toegang tot de container via hun afvalpas. Het aanbieden van gft+e blijft gratis.
  -De bewoners gebruiken de verzamelcontainer op de juiste manier. De container is alleen voor groente- en fruitafval en etensresten. Klein bloemen-, (kamer)plantenafval en blad mogen wel in de zuil. Grof tuinafval zoals takken levert u in op het afvalbrengstation aan de Neonstraat 4 in Ede. Het gf+e wordt aangeboden in een biologisch afbreekbaar zakje of los. Plastic zakken en pedaalemmerzakken mogen niet bij het gf+e, omdat het gf+e dan niet gecomposteerd (verwerkt) kan worden.

  Heeft u als VvE of bewonerscommissie of groep bewoners nog geen aanvraag ingediend? Dat kan nog steeds. Hoe sneller u dit doet, des te sneller de container er staat. Stuur een e-mail naar ede@acv-groep.nl.  Vermeld a.u.b de volgende gegevens:
  -Naam en gegevens van contactpersoon;
  -Adressen die willen meedoen inclusief bijbehorende handtekeningenlijst;
  -Het is ook fijn als u alvast nadenkt over een locatie.
 3. Bij grote hoogbouwcomplexen (5 of meer woonlagen) is het uitgangspunt dat bewoners hier het groente- en fruitafval en etensresten bij het restafval doen. Om u hiervoor financieel tegemoet te komen, betaalt u 15% minder voor het wegbrengen van uw restafval (met gf+e).  Zie pagina 'Tarieven'.

 

Papier apart houden

 

Het apart houden van papier is op de meeste locaties al geregeld. Hier verandert niets aan. Is er nog niets geregeld, dan zijn er twee opties.

 1. Meerdere appartementencomplexen maken al gebruik van kliko’s. Is er een berging, stalling of binnentuin? Dan kunt u alleen of samen met een aantal medebewoners een papierkliko aanvragen.  U bent zelf verantwoordelijk voor het eens in de drie weken aan de weg zetten van de papierkliko op dezelfde dag als laagbouwwoningen. Voor meer informatie en aanvragen, neem contact op met ACV via ede@acv-groep.nl of bel naar (0318) 648 160.
 2. De Vereniging van Eigenaren (VvE), bewonerscommissie of grofvuilcommissie vraagt bij gemeente Ede een inzamelvergunning voor papier aan via www.ede.nl/afval (formulier 'Aanwijzingsverzoek inzameling oud papier en karton'. De gemeente Ede brengt u dan in contact met ACV die u via Remondis een rolcontainer voor papier levert.
 3. U levert uw papier in bij:
  -het afvalbrengstation aan de Neonstraat 4 in Ede;
  - bij de ondergrondse papiercontainers in het centrum van Ede aan de Breelaan/Detmarlaan en het Bunschoterplein;
  -informeer bij scholen, kerken of de Winkel van Sinkel naar de mogelijkheden hier papier in te leveren.

 1.  

Waar kan ik biologisch afbreekbare zakjes voor mijn gft+e-afval kopen?

Deze biozakjes zijn te koop bij diverse supermarkten en huishoudwinkels.  Doordat deze zakjes gemaakt zijn van zetmeel of mais zijn ze 100% afbreekbaar en composteerbaar. Plastic zakken zijn niet toegestaan, omdat het gf+e dan niet gecomposteerd (verwerkt) kan worden.  

Ik woon in flat/appartement/beneden- of bovenwoning. Hoe werkt dan het betalen per keer voor restafval?

U gaat per 1 januari 2018 betalen per keer dat u de (ondergrondse) restafvalcontainer opent met uw afvalpas.

U heeft straks zelf invloed op de hoogte van uw afvalkosten. Per 1 januari 2018 gaat het vaste bedrag dat u betaalt voor het ophalen van afval (de afvalstoffenheffing) voor alle huishoudens omlaag. Daarbovenop betaalt u per keer (dus niet op gewicht!) dat u gebruikmaakt van de (ondergrondse) restafvalcontainer, die u opent met uw afvalpas. Uw afvalpas houdt bij hoe vaak u een afvalzak in de (ondergrondse) restafvalcontainer gooit. Hoe beter u straks (per 1-1-2018) uw afval scheidt, hoe minder restafval u heeft, hoe minder vaak u een zak hoeft weg te gooien, hoe minder u betaalt. In andere gemeenten met 'betalen per keer' voor restafval gooien hoogbouwbewoners gemiddeld eens per anderhalve week een zak met restafval weg in de (ondergrondse) restafvalcontainer. Voor meer informatie over de hoogte van de tarieven check de pagina 'Betalen per keer'.

Waarom is er een apart restafvaltarief voor flats met 5 of meer woonlagen?

Bij grote hoogbouwcomplexen (5 of meer woonlagen) is het uitgangspunt dat bewoners hier het groente- en fruitafval en etensresten bij het restafval doen. Om hen hiervoor financieel tegemoet te komen, betalen zij 15% minder voor het wegbrengen van hun restafval (met gf+e).  Zie pagina 'Tarieven'. Hiervoor is gekozen omdat inzameling van gf+e bij grote hoogbouw moeilijk te organiseren is en tot slechte kwaliteit gf+e afval leidt wat niet tot moeilijk te verwerken is. Voor grof tuinafval kan de tuincommissie een kliko aanvragen.

Als er toch 50% of meer draagvlak is bij een groot hoogbouwcomplex voor de inzameling van gf+e dan kan hiervoor een aanvraag ingediend worden (voor alle voorwaarden en aanvragen zie www.meerafvalapart.nl/hoogbouw). Het is dan wel zo dat het aangepaste tarief voor het hele complex vervalt. Dit betekent dat alle bewoners vanaf 1-1-2018 de volgende restafvaltarieven betalen: 

 • gebruik 30 liter opening verzamelcontainer restafval= € 0,90 (i.p.v €0,77)
 • gebruik 60 liter opening verzamelcontainer restafval= € 1,80 (i.p.v. € 1,53)

 

 


 

 

Kan ook een groot hoogbouwcomplex (5 of meer woonetages) een voorziening voor gf+e krijgen?

Bij grote hoogbouwcomplexen (5 of meer woonlagen) is het uitgangspunt dat bewoners hier het groente- en fruitafval en etensresten bij het restafval doen. Om hen hiervoor financieel tegemoet te komen, betalen zij 15% minder voor het wegbrengen van uw restafval (met gf+e).  Zie pagina 'Tarieven'. Hiervoor is gekozen omdat inzameling van gf+e bij grote hoogbouw moeilijk te organiseren is en tot slechte kwaliteit gf+e afval leidt wat niet tot moeilijk te verwerken is. Voor grof tuinafval kan de tuincommissie een kliko aanvragen.

Als er toch 50% of meer draagvlak is bij een groot hoogbouwcomplex voor de inzameling van gf+e dan kan hiervoor een aanvraag ingediend worden (voor alle voorwaarden en aanvragen zie www.meerafvalapart.nl/hoogbouw). Het is dan wel zo dat het aangepaste tarief voor het hele complex vervalt. I

Dit betekent dat alle bewoners vanaf 1-1-2018 de volgende restafvaltarieven betalen: 

 • gebruik 30 liter opening verzamelcontainer restafval= € 0,90 (i.p.v €0,77)
 • gebruik 60 liter opening verzamelcontainer restafval= € 1,80 (i.p.v. € 1,53)

Betaal ik evenveel voor een 30 liter pedaalemmerzak als voor een 60 liter vuilniszak?

Check de pagina 'Betalen per keer'. Voor een 30 liter zak betaalt u de helft minder dan voor een 60 liter zak.

Hoe werkt een (ondergrondse) restafvalcontainer?

Bij de (ondergrondse) verzamelcontainer met twee inwerpopeningen:

 • Houd uw afvalpas één keer voor het scherm voor de kleine 30 liter inworp.
 • Houd uw afvalpas twee keer voor het scherm voor de grote 60 liter inworp (instructies volgen op het scherm).

Zie ook het instructiefilmpje.  Bij de (ondergrondse) restafvalcontainer met enkel een inwerpopening van 30 liter: houdt uw afvalpas één keer voor het scherm. Op uw container zit/komt een plaatje waarop staat welke inwerpopening(en) deze container heeft.

Er is een storing met de (ondergrondse) restafvalcontainer die ik open met mijn afvalpas. Wat moet ik doen?

Is er een technische storing is of zit er een zak klem waardoor de verzamelcontainer niet meer open kan, meld dit bij ACV via 0318 648 160 of per e-mail info@acv-groep.nl (op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur). ACV zorgt ervoor dat de storing binnen één werkdag is opgelost. Let op: voorkom een onterechte aanbieding op uw afvalpas, probeer niet zelf alsnog de zak(ken) weg te gooien. Zet ook de zak(ken) niet naast de (ondergrondse) restafvalcontainer. Zo voorkomt u zwerfafval en de kans op een boete van 90 euro. We vragen u om de zak(ken) in een andere container in uw buurt te gooien of weer mee te nemen naar uw woning en in de verzamelcontainer te gooien als de storing is verholpen.  U kunt met uw afvalpas terecht bij alle containers in uw woonkern, behalve bij containers op privéterrein.  

De nieuwe ondergrondse containers zijn alleen bedoeld voor restafval. Afval dat te groot of te zwaar is, zorgt voor storingen. Lever dit afval apart in op het afvalbrengstation of laat het ophalen.

Voor een overzicht van de soorten afval die u kunt inleveren op het afvalbrengstation kijk op de website van ACV. Gebruik ook het juiste formaat zak in de juiste opening. Zie onderstaand instructiefilmpje.

Waarom heb ik geen keuze om een 30 of 60 liter zak weg te gooien?

Afhankelijk van het aantal gebruikers en kabels/leidingen plaatsen we een gedeeltelijk ondergrondse restafvalcontainer met een inwerpopening van 30 liter (formaat: pedaalemmerzak) of een volledig ondergrondse restafafvalcontainer met de keuze om een zak van 30 óf 60 liter weg te gooien. De volledig ondergrondse restafvalcontainer is erg kostbaar en plaatsen we alleen bij grote aantallen huishoudens.  

Wat is de procedure als er sprake is van afval naast de (ondergrondse) restafvalcontainer?

Voor meer informatie over de procedure bij afval naast de containers (verkeerd aangeboden afval) kijk op de website van ACV.

Kan ik ook gebruikmaken van een andere (ondergrondse) restafvalcontainer?

Jazeker. Als bewoner van het centrum van Ede of Bennekom kunt u nu al alle containers in dit gebied openen. Woont u buiten het centrum en wilt u gebruikmaken van een andere container? Neem dan contact op met ACV. De locaties van alle (ondergrondse) restafvalcontainers kunt u hier bekijken.

Hoe hebben gemeente en ACV de nieuwe containerlocaties bepaald?

Het vinden van geschikte locaties voor nieuwe (ondergrondse) restafvalcontainers is niet makkelijk. De gemeenteraad heeft criteria vastgesteld waaraan locaties moeten voldoen zoals:

 • voldoende afstand tot woningen
 • op loopafstand van de woningen die de container gebruiken
 • goede bereikbaarheid voor inwoners én vuilniswagen
 • geen kabels en leidingen op die plek in de grond

Zie de bijlage voor een compleet van alle circa 50 criteria.

Waarom komen er geen ondergrondse containers voor pmd-afval?

We willen graag de inhoud van een zak met pmd-afval kunnen bekijken om misbruik te voorkomen. Bovendien is de inzameling van pmd-afval via een perscontainer veel duurder dan huis-aan-huis-inzameling via zakken. Dit komt enerzijds doordat dit een duur type container is, anderzijds moet ACV de containers vaak legen waardoor het niet kostenefficiënt is. 

Kernhem A

Mijn pmd-zak past niet in de perscontainer bij Parkweide.

De opening van de perscontainer bij Parkweide is iets kleiner dan het volume van een volle pmd-zak (60 liter). Dit omdat de praktijk uitwijst dat de hoeveelheid storingen bij een inworp van exact 60 liter aanzienlijk hoger ligt. Ons advies is om uw pmd-zak in te leveren zodra deze voor tweederde is gevuld. U kunt er ook voor kiezen eerst wat pmd-afval los te storten, waarna de pmd-zak wel in de opening past. 

Hoe is de inzameling van afval in Kernhem A geregeld?

Vanaf 19 oktober levert u pmd-afval in bij een ondergrondse perscontainer bij winkelcentrum Parkweide, die u opent met uw afvalpas. Tenzij u een pmd-kliko hebt aangevraagd. Wilt u dit alsnog, dan kan dat ook. Neem contact op met ACV. Ook voor groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten (gft+e) heeft u een kliko kunnen aanvragen en kan dit nog steeds. Wilt u geen gft+e-kliko? Dan gooit u dit afval bij het restafval. Tuinafval kunt u apart wegbrengen naar het afvalbrengstation aan de Neonstraat 4. Hiervoor kunt u een aanhanger lenen via www.acv-groep.nl/ede. De inzameling van restafval en oud papier verandert niet. U kunt de verzamelcontainers hiervoor blijven gebruiken.
 

 

(Nog) meer afval apart

Kan ik ook een (extra) kliko voor groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten (gft+e), papier of pmd-afval krijgen?

Jazeker. Stuur een e-mail naar ede@acv-groep.nl of bel met (0318) 648 160.

Ik weet niet goed welk afval in welke bak moet.

Regelmatig krijgen wij vragen over welk afval in welke bak hoort. Met onze handige Scheidingswijzer staat u nooit meer te twijfelen bij de afvalbak. Check bij twijfel ook het 'AfvalABC' op de online afvalkalender www.mijnafvalwijzer.nl of in de app 'Afvalwijzer' (het 'AfvalABC' vindt u in het menu). 

Waar vind ik de containers voor glas, luiers, textiel en vet?

Deze kunt u vinden op de website van ACV en op de online afvalkalender www.mijnafvalwijzer.nl. De online afvalkalender ‘Afvalwijzer’ is ook beschikbaar als app (iPad, iPhone, Android- en Windowsphone).

Welk afval gaat vaak in de verkeerde bak?

1. Etensresten/bereid voedsel: geen restafval maar gft+e (groente-, fruit en tuinafval inclusief etensresten)

2. Lege wc-rolletjes, kartonnen verpakkingen: geen restafval maar oud papier

3. Gebruikt keukenrolpapier/gebruikte papieren zakdoekjes: geen oud papier maar restafval

4. Kleding met gaten, scheuren of vlekken (geen olie/verf): geen restafval maar textielbak

5. Chipszakken: geen pmd-afval maar restafval
Sommige chipszakken, maar ook sommige koffie-, pastasaus- en kruidenmixverpakkingen, zijn gelamineerde verpakkingen. Hierbij is het plastic- of papierenlaagje samengesmolten met het aluminiumlaagje en kunnen we daarom deze twee soorten laagjes niet meer van elkaar scheiden.

6. Leren tas/schoenen: geen restafval maar textielbak

7. Gordijnen/beddegoed: geen restafval maar textielbak

8. Kleine apparaten (mobiele telefoon, elektrische tandenborstel): geen restafval maar Repair Café, afvalbrengstation of Restore kringloop

9. Piepschuim: geen pmd maar afvalbrengstation

10. Spaarlampen/ledlampen: geen restafval maar afvalbrengstation. Voor meer vragen wat hoort waar check het AfvalABC op de online afvalkalender www.mijnafvalwijzer.nl of de app 'Afvalwijzer' (het 'AfvalABC' vindt u in het menu). 

Schone buurt coaches

Wat doen de schone buurt coaches en hoe bereik ik de coaches?

Tijdens de invoering van de nieuwe afvalinzameling zijn de schone buurt coaches een fysiek aanspreekpunt in gemeente Ede.  De coaches trekken de wijken in om mensen actief te informeren over het voorkomen van zwerfvuil en voorlichting te geven over afvalscheiding. Ook gaan zij het gesprek aan met mensen over de manier waarop zij hun afval aanbieden. Bijvoorbeeld op de verkeerde dag of op de verkeerde plek. De schone buurt coaches komen op aanvraag van bijvoorbeeld VvE's langs bij ouderen of bij u in uw straat. De schone buurt coaches zijn bereikbaar via schonebuurtcoach@acv-groep.nl.