Hoogbouw

Bewoners van flats, appatementen en beneden- of bovenwoningen maken gebruik van een (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval. Is de container vol of in storing? U kunt met uw afvalpas terecht bij alle containers in uw woonkern, behalve bij containers op privéterrein (geel op de kaart met containerlocaties).  

Voor de locaties van de (ondergrondse) verzamelcontainers voor restafval kijk op de kaart met containerlocaties.

 

Mogelijkheden om afval beter apart te houden

Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd-afval) 

 

 1. Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken kunt u elke donderdag in de speciale oranje pmd-inzamelzakken aan de weg zetten. ACV haalt deze dan op. Zet de zakken zichtbaar en zo dicht mogelijk bij de openbare weg neer.
 2. De speciale oranje pmd-inzamelzakken kunt u ophalen bij het gemeentehuis in Ede (balie Publiekszaken) of op het afvalbrengstation aan de Neonstraat in Ede. Vereniging van Eigenaren (VvE's), bewonerscommissies en grofvuilcommissies kunnen voor hun mede-eigenaars/medebewoners pmd-zakken bestellen bij ACV via ede@acv-groep.nl. Dozen met pmd-zakken worden dan op locatie geleverd zodat ze onder eigenaars/ bewoners verspreid kunnen worden.
 3. Wilt u voor uw pmd-afval liever een kliko net zoals laagbouwwoningen? Dat kan. Voorwaarde is wel dat alle bewoners uit het hele complex hieraan meedoen om verwarring van twee systemen (zakken en kliko's) te voorkomen.  U bent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de kliko in een berging, stalling of binnentuin en voor het eens in de drie weken aan de weg zetten van de pmd-kliko op dezelfde dag als laagbouwwoningen. Voor meer informatie en aanvragen, neemt u contact op met ACV via ede@acv-groep.nl of bel naar (0318) 648 160.

 

Groente-, fruitafval en etensresten (gf+e) 

 

 1. Meerdere appartementencomplexen maken al gebruik van kliko’s. Is er een berging, stalling of binnentuin en woont u in een hoogbouwcomplex met maximaal 6 woonlagen? Dan kunt u alleen of samen met een aantal medebewoners een gf(t)e-kliko aanvragen.  U bent zelf verantwoordelijk voor het stallen op eigen terrein en het eens in de twee weken aan de weg zetten van de gf(t)e-kliko op dezelfde dag als laagbouwwoningen. Voor meer informatie en aanvragen, neem u contact op met ACV via ede@acv-groep.nl of bel naar (0318) 648 160.
 2. Is er geen plek voor kliko’s? Dan kunnen VvE’s en bewonerscommissies voor hun medebewoners een bovengrondse verzamelcontainer voor gf+e aanvragen (240 liter). Deze container staat buiten en openen de bewoners met hun afvalpas. Is er geen VvE of bewonerscommissie, dan kunnen bewoners deze container zelf aanvragen samen met anderen. Aan de aanvraag zijn een aantal voorwaarden verbonden.

De gf+e verzamelcontainer wordt alleen geplaatst bij:

 • Hoogbouwcomplexen met maximaal 6 woonlagen, of
 • Hoogbouwcomplexen met 7 woonlagen of meer, met maximaal 50 wooneenheden;
 • Van deze complexen geeft minimaal 50% van de wooneenheden aan mee te willen doen, met een minimum aantal van 20; 
 • Alleen de wooneenheden die mee willen doen, krijgen toegang tot de gf+e container via hun afvalpas. Het aanbieden van gf+e blijft gratis;
 • De bewoners gebruiken de verzamelcontainer op de juiste manier. De container is alleen voor groente- en fruitafval en etensresten. Klein bloem- en plantafval en mogen wel in de zuil. Grof tuinafval zoals takken en bladafval levert u in op het Afvalbrengstation aan de Neonstraat 4 in Ede;

Het gf+e kan aangeboden worden in een biologisch afbreekbaar zakje. Plastic zakken en pedaalemmerzakken zijn niet toegestaan, omdat het gf+e dan niet gecomposteerd (verwerkt) kan worden.

 • ​Heeft u als VvE of bewonerscommissie of groep bewoners nog geen aanvraag ingediend? Dat kan nog steeds. Stuur een e-mail naar ede@acv-groep.nl. Vermeld hierbij de volgende gegevens:
 • Naam, telefoonnummer en e-mail van contactpersoon;
 • Adressen die willen meedoen inclusief bijbehorende handtekeningenlijst;
 • Het is fijn als u alvast nadenkt over een locatie.


​3. Bij grotere hoogbouwcomplexen (7 of meer woonlagen én meer dan 50 wooneenheden) doen bewoners hun groente- en fruitafval en etensresten bij het restafval. U betaalt      een aangepast, lager tarief voor restafval. Zie pagina 'Tarieven'.

 

Papier 

 

Het apart houden van papier is op de meeste locaties al geregeld. Hier verandert niets aan. Is er nog niets geregeld, dan zijn er twee opties.

 1. Meerdere appartementencomplexen maken al gebruik van kliko’s. Is er een berging, stalling of binnentuin? Dan kunt u alleen of samen met een aantal medebewoners een papierkliko aanvragen.  U bent zelf verantwoordelijk voor het eens in de drie weken aan de weg zetten van de papierkliko op dezelfde dag als laagbouwwoningen. Voor meer informatie en aanvragen, neem contact op met ACV ede@acv-groep.nlof bel naar (0318) 648 160.
 2. De Vereniging van Eigenaren (VvE), bewonerscommissie of grofvuilcommissie vraagt bij gemeente Ede een inzamelvergunning voor papier aan via www.ede.nl/afval (formulier 'Aanwijzingsverzoek inzameling oud papier en karton'. De gemeente Ede brengt u dan in contact met ACV die u via Remondis een rolcontainer voor papier levert.
 3. U levert uw papier in bij:
  -het afvalbrengstation aan de Neonstraat 4 in Ede;
  - bij de ondergrondse papiercontainers in het centrum van Ede aan de Breelaan/Detmarlaan en het Bunschoterplein;
  -informeer bij scholen, kerken of de Winkel van Sinkel naar de mogelijkheden om hier papier in te leveren.

 

Meer informatie?

Neem contact op met ACV via (0318) 648 160 of via ede@acv-groep.nl.  Bent u huurder? Ook dan u kunt u met al uw vragen bij ACV terecht.