In 2017&2018 wijzigt de afvalinzameling in Ede:

1. Nieuwe kliko's

Pmd-afval staat voor plastic, metaal-(blik) en drinkpakken. Hiervoor krijgen laagbouwhuishoudens een kliko. Ook wisselen wij de 'oude' kliko voor restafval om. In sommige situaties komen er (half)ondergrondse containers voor restafval.

Meer informatie

2. Nieuwe inzameldagen.

De papier-, pmd- en restafvalkliko leegt ACV eens per drie weken.  Door de nieuwe pmd-kliko en betere afvalscheiding is er voor deze frequentie gekozen. De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten (gft) in de bruine kliko blijft net zoals nu tweewekelijks.  

Meer informatie

3. Flat, appartement, beneden- of bovenwoning

Bewoners van hoogbouwwoningen (appartementen, flats) krijgen voor het apart houden van oud papier, groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten (gft) en plastic, metaal-(blik) en drinkverpakkingen (pmd-afval) een ‘oplossing op maat’.

Meer informatie

4. Betalen per keer voor restafval

U gaat betalen per keer dat u de restafvalkliko aan de weg zet. Of, als u in flat, appartement, beneden- of bovenwoning woont, per keer dat u een afvalzak in de (ondergrondse) verzamelcontainer gooit.

Meer informatie


Een groot deel van het restafval bestaat nu nog uit herbruikbare grondstoffen. Daarom zeggen wij: afval apart, daar maken we samen meer van!

De landelijke overheid heeft vastgesteld dat we in 2020 75% van het huishoudelijk afval moeten hergebruiken of recyclen. In Ede zitten we ongeveer op 58% afvalscheiding. Om de norm van 75% te bereiken, moeten we dus aan de bak.