In 2017&2018 wijzigt de afvalinzameling in Ede:

1. Nieuwe kliko's

Laagbouwhuishoudens hebben in 2017 een kliko gekregen voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd-afval). Ook is de 'oude' groene restafvalkliko omgeruild voor een kliko met grijze deksel.

2. Nieuwe inzameldagen

In 2017 zijn er nieuwe inzameldagen van start gegaan. De papier-, pmd- en restafvalkliko leegt ACV eens per drie weken.  Door de nieuwe pmd-kliko en betere afvalscheiding is er voor deze frequentie gekozen. De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten (gft) in de bruine kliko is tweewekelijks gebleven.

Meer informatie

3. Flat, appartement, beneden- of bovenwoning

Bewoners van hoogbouwwoningen (appartementen, flats) krijgen oplossingen voor het apart houden van oud papier, groente- en fruitafval en etensresten (gf+e) en plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd-afval). In sommige situaties komen er (ondergrondse) restafvalcontainers.

Meer informatie

4. Betalen per keer voor restafval

Per 1-1-2018 gaat u betalen per keer dat u de restafvalkliko aan de weg zet. Of, als u in flat, appartement, beneden- of bovenwoning woont, per keer dat u een afvalzak in de (ondergrondse) restafvalcontainer gooit.

Meer informatie

 


Een groot deel van het restafval bestaat nu nog uit herbruikbare grondstoffen. Daarom zeggen wij: afval apart, daar maken we samen meer van!

De landelijke overheid heeft vastgesteld dat we in 2020 75% van het huishoudelijk afval moeten hergebruiken of recyclen. In Ede zitten we ongeveer op 58% afvalscheiding. Om de norm van 75% te bereiken, moeten we dus aan de bak.