Betalen per keer (restafval)

In gemeente Ede bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen. U betaalt een vast tarief dat voor ieder huishouden hetzelfde is. Voor restafval betaalt u een bedrag per keer dat u restafval aanbiedt. Dat is voor elke keer (dus niet op gewicht!) dat u de restafvalkliko aan de weg zet.  Of, als u in flat of appartement woont, per keer dat u een afvalzak in de (ondergrondse) restafvalcontainer gooit. U heeft zo zelf invloed op de hoogte van uw afvalkosten.

Een chip in de restafvalkliko houdt het aantal aanbiedingen bij.  Woont u in flat of appartement, dan houdt uw afvalpas bij hoe vaak u de (ondergrondse) restafvalcontainer opent. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u heeft, hoe minder vaak u restafval aanbiedt, hoe minder u betaalt. Dat is wel zo eerlijk.

In andere  'betalen per keer' gemeenten zetten inwoners de restafvalkliko gemiddeld 9 keer per jaar aan de weg. Hoogbouwbewoners gooien gemiddeld eens per anderhalve week een zak met restafval weg in de (ondergrondse) restafvalcontainer. 
 

Tarieven per 1 januari 2019

Wat

 

Tarief

Vast tarief afvalstoffenheffing

 

€ 177,-

Legen 140 liter restafvalkliko

 

€ 4,20

Legen 240 liter restafvalkliko

 

€ 7,20

gebruik 30 liter opening verzamelcontainer restafval

 

€ 0,90

gebruik 60 liter opening verzamelcontainer restafval

 

€ 1,80

gebruik 30 liter opening verzamelcontainer restafval door huishoudens uit hoogbouw van 7 of meer woonlagen en met >50 percelen

 

€ 0,77

gebruik 60 liter opening verzamelcontainer restafval door huishoudens uit hoogbouw van 7 of meer woonlagen en met >50 percelen

 

€ 1,53

kwijtschelding afvalstoffenheffing bij een laag inkomen

 

tot maximaal € 249,-

 

Het aantal aanbiedingen van restafval verrekenen wij achteraf, dus aan het begin van het jaar volgend jaar. 

Ter vergelijking:

In 2017 betaalt een éénpersoonshuishouden € 201,60 en een meerpersoonshuishouden € 248,52 aan afvalstoffenheffing.
 

Luierafval 

Voor luierafval zijn speciale inleverpunten. Bekijk de overzichtslijst.  

 

Afval om medische redenen

Als u om medische redenen veel afval heeft, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming afvalstoffenheffing chronisch zieken. Voor meer informatie en aanvragen klik hier.