news item

Maak op de juiste manier gebruik van de ondergrondse restafvalcontainers

Geplaatst op 18 december 2017

Daarmee voorkomt u storingen.

Aanbiedregels ondergrondse restafvalcontainer

  • De ondergrondse containers zijn alleen bedoeld voor restafval.
  • Herbruikbaar afval zoals bouw- en sloopafval, chemisch afval (KCA), glas, grof (tuin)afval, hout, kleding en textiel, oud papier en karton, PMD-afval, wit- en bruingoed etc. levert u apart in;
  • Prof de inwerpzuil niet te vol;
  • Gebruik het juiste formaat zak in de juiste opening (zie onderstaand instructiefilmpje). Op de container zit een plaatje waarop u kunt zien welke inwerpopening(en) de container heeft;
    Zorg ervoor dat de lus van de vuilniszak niet klem zit tussen het deksel;
  • Als u het restafval in een gesloten grijze vuilniszak of pedaalemmerzak in de container gooit, blijft de inwerpopening schoon;
  • Grof afval zoals vloerbedekking, laminaat of meubilair levert u in bij het afvalbrengstation of laat u ophalen.  Voor meer info zie www.acv-groep.nl/ede;
  • Het is niet toegestaan afval naast de container te plaatsen. Ook niet bij storing. Hiermee loopt u risico op een boete van minimaal 90 euro. 


Terug naar het overzicht