news item

Reactie gemeente op Kassa-uitzending over afvalscheiden

Geplaatst op 12 april 2017

Afgelopen zaterdag 1 april besteedde het tv-programma Kassa aandacht aan ‘betalen per keer’ voor restafval (ook wel Diftar genoemd) en nascheiding van afval.

Niet correct

Kassa wekte de indruk dat huishoudens uit gemeenten met ‘betalen per keer’ voor restafval vaak duurder uit zijn. Het programma gebruikte daarvoor gegevens van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Op maandag 3 april meldde COELO zelf dat de berichtgeving van Kassa over afvalstoffenheffing niet klopt en dat huishoudens uit gemeenten met ‘betalen per keer’  juist goedkoper uit zijn. Voor meer informatie lees het bericht van Coelo.  

Landelijke doelstelling 75% afvalscheiding in 2020

COELO meldde daarnaast dat het wetenschappelijk bewezen is dat huishoudens uit gemeenten met ‘betalen per keer’ meer grondstoffen en minder restafval aanbieden. Dit is precies de reden waarom gemeente Ede per 1 januari 2018 het ‘betalen per keer’ voor restafval invoert. De gemeente Ede moet namelijk net als alle andere gemeenten in Nederland in 2020 voldoen aan de landelijke doelstelling van 75% afvalscheiding.  Om die norm te bereiken moeten we met elkaar aan de bak, want nu zit onze gemeente op 58% afvalscheiding. In de uitzending van Kassa wordt voorbijgegaan aan deze landelijke doelstelling die de aanleiding is voor veel gemeenten om hun afvalinzameling te wijzigen.
 

Bronscheiding versus nascheiding

In de Kassa-uitzending was ook aandacht voor nascheiding van pmd-afval, dat zou meer pmd-afval opleveren en minder kosten. Dat is zeker het geval in grote gemeenten zoals Amsterdam en Groningen die moeite hebben met het organiseren van bronscheiding (scheidingsmogelijkheden aan huis). Voor kleinere gemeenten geldt echter dat bronscheiding (pmd-zak of pmd-kliko) meer pmd-afval oplevert en ook nog eens van een betere kwaliteit. Daarnaast is het zo dat op dit moment met nascheiding de landelijke doelstelling van 75% nog niet kan worden behaald. Met bronscheiding (scheiden aan huis) wordt de 75% doelstelling wel behaald omdat er meer materiaal wordt gescheiden en de kwaliteit van het ingezamelde afval hoger is. Bovendien levert bronscheiding bewustwording op bij inwoners over de waarde van afval. Wat betreft de kosten van bronscheiding versus nascheiding, definitief uitsluitsel hierover zal de tussenevaluatie van de Raamovereenkomst van de verpakkingsindustrie dit jaar geven. Duidelijk is in ieder geval dat er, om nascheiding op grote schaal in Nederland in te voeren, flink geinvesteerd moet worden. Op dit moment is de nascheidingsinfrastructuur in Nederland dusdanig klein dat slechts enkele grote gemeenten hiervan gebruik kunnen maken.


Terug naar het overzicht