Waarom?

De landelijke overheid heeft vastgesteld dat we in 2020 minimaal 75% van het huishoudelijk afval moeten hergebruiken of recyclen. Nu bevat ons restafval nog heel veel herbruikbaar materiaal. Daarom wijzigt de afvalinzameling in gemeente Ede. Papier, groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten (gft+e), plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd-afval), glas en textiel horen niet bij het restafval. Dit zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten.

Hoe scoort Ede nu?

Op dit moment zitten we op ongeveer 58% afvalscheiding*. Gemeente Ede wil het scheidingspercentage van 75% al in 2019 halen. Dit betekent dat u zo’n 130 kilo restafval per jaar overhoudt. Nu is dat in onze gemeente nog ruim 205 kilo per inwoner per jaar.  

 

Beter milieu tegen lagere kosten

Beter scheiden is ook financieel aantrekkelijk. Restafval verbranden kost geld. Grondstoffen als papier en plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd-afval) leveren geld op. Het is dus een simpele rekensom. Als we samen als gemeente meer grondstoffen scheiden, hoeven we minder te verbranden. Dat is beter voor het milieu en voor de portemonnee.

Goed onderbouwd

In 2014 en 2015 heeft de gemeente de pmd-kliko en het 'betalen per keer' uitgeprobeerd onder 5.000 adressen in het buitengebied. Deze proef was een succes: bijna 40% van de adressen bespaarde op de afvalkosten. Inwoners boden 30% minder restafval aan, de hoeveelheid plastic was bijna vier keer zoveel als voorheen. De hoeveelheid zwerfafval nam niet toe.

*Dit weten we uit sorteerproeven. Bij zo’n sorteerproef pluizen we het restafval volledig uit.  Medewerkers sorteren het afval per soort: papier bij papier, plastic bij plastic enzovoorts. Op deze manier kunnen we zien hoeveel procent van het restafval nog bestaat uit waardevolle grondstoffen. Zie ook het filmpje.